send link to app

Volkswagen Transport Körjournal


4.8 ( 6048 ratings )
Viajes Productividad
Desarrollador Volkswagen Finans Sverige
Libre

Förenklar och hjälper dig att hålla reda på både privata och tjänstekörningar.

Med lämpliga intervall exporterar du över informationen till en vanlig dator. En .csv-fil skickas då med e-post, filen kan öppnas med t ex Excel.